In one of the subjects that I teach students prepare some video to relate to the course and to their own talent and interest.

Here is one that Zeta Sanchez produced with her groupmates  Desiree Orence and Astrud Cabuscabus. Each student and the collective/group pose as a seed of change, the seed being the actual seed (as the class is on Seed Technology), or the person/s as agent/s of change. The Filipinized lyric of  ”Colors of the Wind” in the movie Pocahontas is as follows:

Kulay ng Hangin
(Filipino-Tagalog translation of Pocahontas’ Theme Song: Colors of the Wind)
Translated by Zeta Sanchez
Inspired by the video “Home”

Akala mo’y sa ’yo ang lahat ng bagay
Mundo’y masasabi mo ng patay
Mga ilog, dagat dati’y kay linis
At ngayon, kay itim na at dumi

Kalbong bundok ngayon ang makikita
Na dati’y luntian at kay ganda
Mga hayop ngayon ay wala na
Di ba nga tayo rin ang may gawa?

Naririnig mo ba’ng pagtangis ng bituin sa gabi
Kasabay ng kalungkutan ng buwan
Hinanaing ng bawat isa sa ami’y pakinggan
Sa hangin ibubulong itong hiling
Na’ng ang dasal sa langit ay makarating

Ulan man o lupa’y ating karamay
Mga isda’t ibon ay kaibigan
Bawat buhay sa mundo ay may ugnayan
Sa isa’t-isa na di mapuputol nino man

Ang ‘yong mata ay imulat na
Kumilos ka’t baguhin ang ‘yong sarili

At hindi na liligalig ang bituin at buwan
Mga dasal nati’y pinakinggan
Baguhin ang sarili’t buksan ang isipan
Sa hangin ibinulong itong hiling
Na ang tao’y alisin sa silid na madilim
Upang masagip ng tao ang mundo